24.990 ft feletti rendelés esetén ingyenes házhozszállítás magánszemélyek részére!

Jótállás és garancia

Jótállás - Teendők és tudnivalók készülék meghibásodásakor


Amennyiben a megvásárolt elektronikai készülék (haj- és kontúrvágó gép, villanyborotva, stb.) garanciális hibával rendelkezik, úgy a gép javításának költsége a Vállalkozót terheli.

Garancia körén kívül eső hibák esetében a javítási és ehhez kapcsolódó szállítási költségek teljes mértékben a Megrendelőt illetik.

A garancia körén kívül eső hibákat a III. pont tartalmazza.


I.    Wahl készülékek esetében:

Amennyiben a garanciális meghibásodás az átvételtől számított 48 órán belül történik, akkor a panaszt írásban, a megállapított hiba/hibák pontos adataival és a vásárlást igazoló dokumentummal kell benyújtani az ugyfelszolgalat@galaxy-cosmetics.com e-mail címen.

A levélhez képi vagy videó anyag csatolását kérjük a pontosabb hibameghatározáshoz.

A hibás készüléket az 1074 Budapest, Alsó erdősor utca 3. fszt. 10. szám alá szükséges eljuttatni személyesen vagy postai úton. A szállítás során keletkező károkért felelősséget nem tudunk vállalni, így kérjük, hogy gondosan csomagold be a készüléket. A termék visszaküldéséért a vevő felelős, garanciális termékcsere/javítás esetében a terméket díjmentesen kiküldjük a vevő megadott címére. Egyéb, nem garanciális hiba javítása esetében a termék személyesen átvehető a 1074 Budapest, Alsó erdősor utca 3. fszt. 10. szám alatti irodánkban vagy postázási költség ellenében kiküldjük a vevő által megadott címre. A nem garanciális hibák javítására minden esetben egyedi árat adunk a meghibásodástól függően. 

Amennyiben a meghibásodás az átvételtől számított 48 órán túl történik, akkor a rendeléshez kapott jótállási jeggyel a Wahl Hungária szervízhez kell fordulni. A garancia ebben az esetben általánosan a vásárlástól számított 2 év. Tovább tudnivalók a jótállási jegyen találhatóak.II.    Gamma Piú, Monster Clippers és JRL készülékek esetén:

A garancia ideje vásárlástól számított 1 év. Ez időn belül történt meghibásodás esetén a panaszt írásban, a megállapított hiba/hibák pontos adataival (JR gépek esetén szériaszám megadásával) és a vásárlást igazoló dokumentummal kell benyújtani az ugyfelszolgalat@galaxy-cosmetics.com e-mai címen.

A levélhez képi vagy videó anyag csatolását kérjük a pontosabb hibameghatározáshoz.

Ha a hiba igazolásra kerül, úgy a készüléket az 1074 Budapest, Alsó erdősor utca 3. fszt. 10. szám alá szükséges eljuttatni személyesen vagy postai úton. A szállítás során keletkező károkért felelősséget nem tudunk vállalni, így kérjük, hogy gondosan csomagold be a készüléket.

A készülék a bevizsgálás után vagy a helyszínen kerül javításra, vagy szükség esetén továbbítjuk a szervízbe, esettől függően teljesen új gépet biztosítunk.

Ebben az esetben a garancia ideje továbbra is a vásárlás eredeti időpontja marad.

A termék visszaküldéséért a vevő felelős, garanciális termékcsere/javítás esetében a terméket díjmentesen kiküldjük a vevő megadott címére. Egyéb, nem garanciális hiba javítása esetében a termék személyesen átvehető a 1074 Budapest, Alsó erdősor utca 3. fszt. 10. szám alatti irodánkban vagy postázási költség ellenében kiküldjük a vevő által megadott címre. A nem garanciális hibák javítására minden esetben egyedi árat adunk a meghibásodástól függően.


A fent említett márkák esetében az alábbi jótállási szabályok érvényesek: 

1.    Általános szabályok

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait – így különösen, de nem kizárólagosan a kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési jogait – nem érinti.

A jótállási kötelezettségek teljesítése és az azzal kapcsolatos költségek a fogyasztási cikk eladóját terhelik.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezésnek a napjával kezdődik, ennek dátumát a fogyasztási cikk eladási bizonylata (számla) tartalmazza. 

A jótállási igény érvényesíthetőségének határideje a vásárlás időpontjától kezdődik és 1 évig tart.

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a vállalkozással közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a felelős.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett bármelyik békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet.


2.    Jótállási jogok

A jótállás keretén belül a jótállási igénye alapján a fogyasztó kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva

- aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállás teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet;

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.


3.    Kijavítás, kicserélés szabályai

A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.


4.    Javítási és csere határidők 

A kijavítás ideje az adott hiba és a szükséges cserealkatrész hozzáférhetőségétől függ, amely változhat. A javítási időket minden esetben egyeztetjük.III.    Kivételek:

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha azt

  • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
  • rendeltetésellenes használat (Rendeltetésellenes használat pl.: háztartási gép ipari termelőtevékenységre történő használata). Nem vonatkozik a jótállás törött, repedt alkatrészekre és tartozékokra, valamint a kopó/elhasználódó alkatrészekre, melyek a termék normál használatából származnak (késkészlet, hajtáselemek, akkucellák)
  • a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
  • szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
  • elemi kár, természeti csapás okozta.